Prospectum.cz
Prospectum Prospectum Prospectum Prospectum

Działalność nieregulowana

Poniższe usługi nie wymagają dodatkowych zezwoleń, koncesji ani zaświadczeń o kwalifikacji zawodowej. W niektórych przypadkach może być konieczne spełnianie wymagań sanitarnych, ekologicznych lub innych. Przy wybranych pozycjach podano inne dodatkowe wymagania. Działalności wolne zostały wymienione w załączniku numer 4 do ustawy o działalności gospodarczej.

 1. Świadczenie usług w rolnictwie, ogrodnictwie, wędkarstwo, łowiectwo i leśnictwo
 2. Działalność gospodarza lasu
 3. Przygotowanie planów zagospodarowania lasu i wytycznych
 4. Zarządzanie leśnym materiałem rozmnożeniowym
 5. Hodowla zwierząt i tresura
 6. Przerób kopalin, wydobywanie torfu i błota
 7. Produkcja zbóż i produkcji żywności
 8. Gorzelnia - Wymaga zakładu na terytorium, Republiki, który musi spełniać wymogi higieniczne inspekcji sanitarnej. Działalność jedynie w zakresie wobec innych podmiotów.
 9. Produkcja pasz, mieszanek paszowych, dodatków paszowych i premiksów
 10. Produkcja tkanin i wyrobów włókienniczych, odzieży i dodatków odzieżowych
 11. Produkcja i naprawy obuwia, bagażów oraz wyrobów rymarskich
 12. Przetwarzanie drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
 13. Produkcja masy celulozowej, papieru i tektury i wyroby z tych materiałów
 14. Publikowanie, drukowanie, oprawa i kopiowanie
 15. Produkcja, kopiowanie, dystrybucja, sprzedaż, wynajem nagrań audio i wideo oraz produkcja nośników danych
 16. Produkcja koksu, smole węglowej i innych paliw stałych
 17. Produkcja chemikaliów, włókien i produktów oraz środków kosmetycznych
 18. Produkcja nawozów
 19. Produkcja tworzyw sztucznych i kauczuku
 20. Produkcja i obróbka szkła
 21. Produkcja materiałów budowlanych, porcelany, ceramiki i wyrobów gipsowych
 22. Produkcja materiałów ściernych i innych surowców mineralnych
 23. Szlifowanie kamieni technicznych i szlachetnych
 24. Produkcja żeliwa, kamieni szlachetnych oraz metali nieżelaznych i ich stopów
 25. Produkcja metalowych wyrobów gotowych
 26. Sztuka i rzemiosło obróbki metalu
 27. Powierzchniowe wykończenie i spawanie metali i innych materiałów
 28. Produkcja przyrządów pomiarowych, kontrolnych, nawigacyjnych, optycznych i sprzętu fotograficznego
 29. Produkcja elementów elektronicznych, urządzeń elektrycznych oraz produkcja i naprawy maszyn, urządzeń i urządzeń elektronicznych pracujących w niskich napięciach
 30. Produkcja sprzętu nieelektrycznego dla gospodarstw domowych
 31. Produkcja maszyn i urządzeń
 32. Produkcja pojazdów silnikowych, przyczep i karoserii
 33. Konstrukcja i produkcja statków
 34. Produkcja, rozwój, projektowanie, instalacje, konserwacje, naprawy, modyfikacje i zmiany strukturalne statków powietrznych, silników statków powietrznych, śmigieł, części i wyposażenia oraz sprzętu naziemnego
 35. Produkcja lokomotyw kolejowych i wagonów na tramwaje, trolejbusy oraz kabli i taboru
 36. Produkcja rowerów, wózków inwalidzkich i innych pojazdów niesilnikowych
 37. Produkcja i naprawy wyrobów tapicerskich
 38. Produkcja i naprawy sprzętu sportowego, gier, zabawek i wózków
 39. Produkcja urządzeń medycznych
 40. Produkcja i naprawa źródeł promieniowania jonizującego
 41. Produkcja szkolnych i biurowych urządzeń, z wyjątkiem wyrobów z papieru, wyrobów jubilerskich, szczotki i odzież, parasole, upominki
 42. Produkcja pozostałych wyrobów przemysłowych
 43. Dostarczanie wody i kanalizacji oraz zaopatrzenie w wodę
 44. Utylizacja odpadów (bez odpadów niebezpiecznych)
 45. Przygotowanie i prace wykończeniowe, specjalistyczne roboty budowlane
 46. Prace szklarskie, ramy i mocowania
 47. Pośrednictwo w handlu i usługach - Za wyjątkiem pośrednictwa w ubezpieczeniach i kredytach
 48. Handel hurtowy i detaliczny - Obejmuje niemal wszelką działalność handlową (w tym internetową oraz sprzedaż samochodów) z wyjątkiem handlu towarami wymagającymi specjalnych pozwoleń
 49. Usługi lombardowe oraz sprzedaży detalicznej towarów używanych
 50. Serwis (konserwacja) pojazdów silnikowych i ich akcesoriów - Nie obejmuje napraw i przeglądów technicznych
 51. Rurociągi i transport drogowy (z wyłączeniem transportu kolejowego i drogowego pojazdów silnikowych)
 52. Magazynowanie, pakowanie, przeładunek i usługi techniczne dla transportu
 53. Spedycja i zastępowanie w postępowaniu celnym
 54. Usługi pocztowe /usunięto po nowelizacji/
 55. Usługi w zakresie zakwaterowania - Obejmuje działalność hoteli, pensjonatów i innych ośrodków noclegowych
 56. Dostarczanie oprogramowania, doradztwo w zakresie technologii informatycznych, przetwarzanie danych, hosting i usługi portali internetowych - Obejmuje bardzo szeroką działalność informatyczną. Zasadniczo obejmuje wszelką aktywność informatyków - wolnych strzelców
 57. Działalność agencji informacyjnych i biur prasowych - W połączeniu z działalnością w zakresie portali internetowych obejmuje całość działań internetowych serwisów informacyjnych
 58. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami i ich utrzymanie - Obejmuje działalność biur nieruchomości oraz administratorów wspólnot mieszkaniowych
 59. Najem i dzierżawy majątku ruchomego, w tym leasing
 60. Doradztwo, ekspertyzy i raporty
 61. Projektowanie zmian terenu
 62. Przygotowanie i opracowanie projektów technicznych, prace graficzne i rysunkowe - W połączeniu z działalność w zakresie technologii informacyjnych tworzy działalność grafików komputerowych
 63. Projektowanie urządzeń elektrycznych - Z wyjątkiem objętych działalnością koncesjonowaną (np. urządzenia w zakresie ochrony mienia)
 64. Badania i rozwój w dziedzinie nauk przyrodniczych i nauk technicznych lub nauk społecznych
 65. Badania, pomiary, analizy i kontrole
 66. Reklama, marketing, reprezentowanie w mediach - Obejmuje działalność agencji reklamowych, pośredników czasu reklamowego oraz rzeczników
 67. Designerska działalność, projektowanie, organizowanie działań i modeling
 68. Usługi fotograficzne
 69. Tłumaczenia pisemne i ustne
 70. Usługi w zakresie administracji oraz organizacji o powadze gospodarczej - Obejmuje zastępowanie przed urzędami (za wyjątkiem profesji prawniczych), a także działania windykacyjne.
 71. Funkcjonowanie agencji (pośredników) biur podróży i organizatorów (przewodników i pilotów) wycieczek turystycznych - Nie obejmuje działalności biur podróży
 72. Poza szkolna edukacja, kursy, szkolenia, w tym działalność lektorów
 73. Eksploatacja obiektów kulturalnych, edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych, dystrybucja produktów kultury, rozrywki, wystawy, targi, wystawy, sprzedaży i podobnych imprez
 74. Praca w zakresie wychowania fizycznego i sportowego oraz organizowanie zajęć sportowych
 75. Usługi pralni dla gospodarstw domowych, prasowanie, naprawa i konserwacja odzieży, wyposażenia wnętrz oraz artykułów użytku osobistego
 76. Świadczenie usług technicznych
 77. Naprawa i konserwacja artykułów użytku domowego, artykułów kulturowych, produktów mechanicznych, optycznych i czujników
 78. Świadczenie usług o charakterze osobistym i higieny osobistej
 79. Świadczenie usług dla rodzin i gospodarstw domowych
 80. Świadczenie usług dla osób prawnych i funduszy powierniczych
 81. Świadczenie usług związanych z aktywami wirtualnym
 82. Produkcja, handel i usługi, gdzie indziej niesklasyfikowana - Wybierając tę opcje należy podać dokładny opis
business Dane kontaktowe

Accounting & Outsourcing s.r.o.
Poděbradova 869

547 01 Náchod
Královéhradecký kraj
VAT EU: CZ08236534

Gdzie zaparkować samochód?
kliknij aby zobaczyć na mapie
+420 776 178 006 AANDO

Telefoniczny kontakt z sekretariatem:
poniedziałek - czwartek
9:00 - 15:00
piątek
9:00 - 13:00
Wizyta w biurze jest możliwa TYLKO po wcześniejszym ustaleniu terminu
account_balance_wallet Kursy Średnie Walut

13.04.2024
AUD 2.6044 PLN
CZK 0.1682 PLN
EUR 4.2666 PLN
GBP 5.0007 PLN
HUF 0.010891 PLN
SEK 0.3702 PLN
USD 3.9983 PLN
© 2010 - 2024 Accounting & Outsourcing s.r.o.